Присуство цикаде винове лозе

7 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, на локалитету у Липару, визуелним прегледом листова винове лозе, регистровано је присуство ларви цикаде ( Scaphoides titanus ) на наличју листа.

Винова лоза  се налази у фенофази развоја плода; млади плодови почињу да расту, остаци цветова опадају, бобице расту до величине зрна пшенице (BBCH 71-73), 

Ова цикада је вектор фитоплазме Flavescence doree која проузрокује веома деструктивно обољење – златасто жутило винове лозе.

Cikada Scaphoides titanus је монофагна врста, цео свој циклус развоја почиње и завршава на виновој лози.  Има једну генерацију годишње и презими у фази јајета на двогодишњим ластарима. Ларва пролази кроз пет ступњева развоја и својом исхраном прави индиректне штете, преносећи фитоплазму  Флавесценце дорее. Хемијске мере се за сада не препоручују.

Претражи

+
RSS
Instagram