Заштита шљиве

6 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади шљива налазе се у фенофази плод око половине крајње величине до фазе плод око 70% крајње величине (BBCH 75-77).

Прегледом плодова шљиве регистровано је присуство свеже положених јаја и  јаја пред пиљење шљивиног смотавца (Grapholita funebrana).

У току је интензивно пиљење ларви прве генерације ове штеточине.

Пољопривредним произвођачима се препоручује спровођење мера заштите у циљу спречавања убушивања ларви шљивиног смотавца у плодове применом инсектицида:

-Tonus extra (a.m.acetamiprid), у концентрацији 0,025%.

Наведени препарат деловаће и на сузбијање лисних ваши, уколико се визуелним прегледом утврди њихово присуство.

Најављене нестабилне временске прилике могу створити повољне услове за остварење инфекције од проузроковача шупљикавости лишћа коштичавих воћних врста (Stigmina carpophilla), па се у циљу заштите лисне масе препоручује примена фунгицида:

-Mankogal 80; Dithane M-45 (mankozeb), у концентрацији 0,2-0,25%.

Претражи

+
RSS
Instagram