Појава пега од Cercospora beticola у шећерној репи

3 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви шећерне репе се налазе у фази потпуног затварања редова (BBCH 39).

Визуелним прегледом усева шећерне репе, на осетљивијим сортама, регистроване су пеге од проузроковача пегавости листа шећерне репе (Cercospora beticola) на 3 % биљака.

С обзиром на услове који владају у производњи шећерне репе (падавине, висока релативна влага), очекује се ускоро појава симптома пегавости и на осталим сортама.
РЦ Врбас наставља са редовним прегледима биљака и сигнализираће време за третман. Произвођачима се препоручује да редовно прегледају своје парцеле и прате стање у усевима.

Претражи

+
RSS
Instagram