Заштита крушке

1 јун 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади крушке се налазе, у зависности од локалитета и сортимента, у фази од друго опадање плодова, до фазе пречник плода до 40 мм (BBCH 73-74).

Визуелним прегледом крушика регистровано је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством јаја.

У току је почетак лета одраслих јединки и почетак полагања јаја друге летње генерације ове штеточине.

У циљу сузбијања обичне крушкине буве, произвођачима се препоручује примена инсектицида:

-Grom (a.m. lambda-cihalotrin) у количини 0,5 л/ха

                                             +

-Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) у концентрацији 0,15% уз додатак оквашивача.

Најављено нестабилно време са падавинама може створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве краставости крушке (Venturia pirina).

У циљу сузбијања овог патогена, препоручује се примена fungicida Difol (a.m.folpet+difenokonazol) у количини 2,06 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram