Заштита вишње

31 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади вишње се налазе у фенофази од: плод достигао око 70% крајње величине, до плод почиње да поприма боју (BBCH 77-81).

У феромонским клопкама постављеним у засаду вишања, региструју се континуирани улови трешњине муве (Rhagoletis cerasii).

Произвођачима вишања се препоручује да, у засадима који су у фази обојавања плодова, ураде третман неким од регистрованих инсектицида како би се спречило полагање јаја и развој ларви у плодовима:

-Decis expert (a.m. deltametrin) 0,175 л/ха (каренца 7 дана) или
-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin), у концентрацији 0,07% (каренца 14 дана) или
-Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) у концентрацији 0,05-0,07% (каренца 14 дана) или
-Kestrel, Afinex, Tonus (a.m.acetamiprid), у концентрацији 0,025% (каренца 14 дана).

Нестабилно време са падавинама, које се најављује и наредних дана, ствара повољне услове за остварење инфекције проузроковачима различитих врста трулежи плода (Monilinia spp.).

Са циљем заштите плодова од проузроковача трулежи, препоручује се примена неког од регистрованих фунгицида:

-Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram), у концентрацији 0,05-0,06% (каренца 7 дана) или
-Signum, Luminis (a.m.boskalid+piraklostrobin), у количини 0,562-0,75кг/ха (каренца 14 дана) или
-Flux (a.m.fludioksonil), у количини 1л/ха (каренца 3 дана) или
-Zenby (a.m.izofetamid ), у количини 0,8-0,9 л/ха (каренца 7 дана).

Приликом спровођења хемијских мера заштите строго треба водити рачуна о каренци примењених препарата!

Претражи

+
RSS
Instagram