Заштита јабуке

29 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади јабука се налазе у фенофази развоја плода; плодови

величине 20-40 мм (BBCH 72-74).

Нестабилно време са падавинама претходних дана, створило је повољне услове за инфекције  проузроковачем чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis). И наредних дана се за наше подручје најављују падавине које ће погодовати развоју проузроковача болести.

Произвођачима се препоручује да спроведу хемијске мере заштите јабуке применом комбинације фунгицида:

-Gatro 500 SC; Nando 500 SC; Kardinal (a.m.fluazinam), Niveral, Zignal у количини 0,6-1 л/ха

-Indar 5 EW  (a.m.fenbukonazol) у количини 0,6-0,9 л/ха (деловаће и на сузбијање проузроковача пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha).

У појединим засадима јабуке и даље се региструје присуство лисних ваши црвених гала јабуке (Dysaphis devecta). Уколико се прегледима уочи присуство лисних ваши препоручује се примена неког од афицида:

Teppeki, Afinito, Banzai, Fides, Talent (a.m.flonikamid), у количини 0,08-0,14 кг/ха или

Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor) у количини 200-400 мл/ха.

Отпочело је пиљење ларви прве генерације јабукиног смотавца (Cydia pomonella).

Са циљем сузбијања ове штеточине препоручује се примена инсектицида:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) у концентрацији 0,016-0,02%.

Претражи

+
RSS
Instagram