Заштита шљиве

23 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади шљива налазе се у фенофази плод око половине крајње величине, до фазе плод око 70% крајње величине (BBCH 75-77).

Визуелним прегледом плодова шљиве, регистровано је присуство положених јаја и јаја пред пиљење шљивиног смотавца (Grapholita funebrana).

У току је интензивно пиљење ларви прве генерације ове штеточине.

У циљу спречавања убушивања ларви шљивиног смотавца у плодове шљива, произвођачима се препоручује примена инсектицида:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,03% ili
Negan ME (lambda-cihalotrin) 0,005%.

Претражи

+
RSS
Instagram