Заштита лука

23 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас усеви озимог лука се налазе у фази луковице нарасле од 50% до 70% од крајњег пречника (ББЦХ 45-47). Усеви пролећног лука се налазе у фенофази 5 листа формирана ( BBCH 15 ).

Визуелним прегледом усева озимог и пролећног црног лука, регистровано је присуство одраслих јединки и ларви трипса (Thysanoptera) на нивоу прага штетности од 1 до 2 ларве трипса по листу лука.

Произвођачима се препоручује инсектицидни третман. Због каренце препарата препоручује се примена:

у усеву озимог црног лука:  Laufer (a.m.spinosad), у количини 0,3 – 0,4 л/ха (каренца 7 дана);
у усеву пролећног лука: Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid), у количини 1кг/ха (каренца 28 дана).

Временски услови у производњи лука (честе падавине, висока релативна влажност ваздуха) фаворизујући су за развој проузроковача пламењаче лука (Пероноспора деструцтор). У циљу заштите лука од пламењаче, произвођачима  се препоручује фунгицидни третман, регистрованим фунгицидима:

-Armetil M (mankozeb + metalaksil – M), у количини 2,5 кг/ха или
-Leonida (a.m. fluazinam + metalaksil – M), у количини 0,4-0,6 л/ха или
-Infinito SC, Magnetic (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fluopikolid) 1,6 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram