Заштита крушке

22 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади крушака се у зависности од сортимента и локалитета, налазе у фази од: друго опадање плодова, до фазе плодови око половине крајње величине ( BBCH 73-75 ).

Визуелним прегледом засада крушака, регистровани су сви развојни стадијуми обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), sa dominantnim prisustvom larvi svih stupnjeva.

У току је интензивно пиљење ларви прве летње генерације ове штеточине. У циљу сузбијања обичне крушкине буве, произвођачима се препоручује примена инсектицида  на бази а.м.абамектин: Vertimec 018 EC, Abastate, Amon 020 EW, Kraft 1,8 EW, Vertigo 1,8 EC, Webelex, Invert EW, Romectin, Webelex) у концентрацији 0,15%, уз додатак минералног уља 0,3%.

У периоду од 15.5. до 20.5. пало је 20 л кише/м2, што је створило услове за остварење инфекције од проузроковача чађаве краставости крушке (Venturia pirina) и сиве пегавости листа крушке (Mycosphaerella pyri). У среду се за наше подручје најављују нове падавине. У циљу заштите крушке од ових патогена, препоручује се третман комбинацијом фунгицида:

-Capi, Captan 50 WP, Merpan, Venturion (a.m. kaptan) у концентрацији 0,2-0,3%

+

-Score 20 EC, Sekvenca, Skoremore, Ambasador, Agroskor 250 EC, Rayok EC, Hemokonazol 250 EC (a.m. difenokonazol) у концентрацији 0,02%.

Претражи

+
RSS
Instagram