Заштита црног лука

9 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас усеви озимог лука се налазе у фази луковице нарасле од 50% до 70% од крајњег пречника (BBCH 45-47). Усеви пролећног лука се налазе у фенофази 3 листа формирана ( BBCH 13).

Визуелним прегледом усева озимог и пролећног црног лука, регистровано је присуство одраслих јединки и ларви трипса (Thysanoptera) на нивоу прага штетности од 1 до 2 ларве трипса по листу лука.

Произвођачима се препоручује инсектицидни третман. Због каренце препрата препоручује се примена:

у усеву озимог црног лука: Exirel (cijantraniliprol) 0,75 л/ха (каренца 14 дана);

у усеву пролећног лука: Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1кг/ха (каренца 28 дана).

Најављена киша за четвртак и петак, може створити повољне услове за остварење инфекције од проузроковача пламењаче лука (Peronospora destructor). У циљу заштите усева лука од инфекције листа, пољопривредним произвођачима се препоручује примена фунгицида:

у усеву озимог црног лука:  Alijansa (mankozeb+metalaksil-M) у количини 2 кг/ха или Armetil M (mankozeb+metalaksil-M) у количини 2,5 кг/ха (каренца 21 дан). 

За заштиту усева пролећног лука од проузроковача обољења у овом моменту се препоручује примена препарата на бази бакра: Nordox 75 WG (бакар из бакар-оксида) у количини 1 кг/ха (каренца 21 дан).

Претражи

+
RSS
Instagram