Заштита крушке

8 мај 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, засади крушака се налазе у фенофази развоја плода, од плод величине до 20 мм,  до фенофазе друго опадање плодова (BBCH 72-73).

Визуелним прегледом засада крушака, регистровани су сви развојни стадијуми обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri). У току је лет имага прве летње генерације, док се наредних дана очекује интензивније полагање јаја и пиљење ларви.

У циљу заштите од наведене штеточине произвођачима се препоручује сповођење третмана комбинацијом инсектицида:

Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipkord), у концентрацији 0,03%

+

Movento 100 SC (a.m. spirotetramat), у концентрацији 0,15%, уз додатак оквашивача.

Најављене падавине од четвртка могу створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве краставости крушке (Venturia pirina).

У циљу заштите крушке од наведеног патогена, произвођачима се препоручује да, пре најављених падавина, спроведу третман фунгицидом Polyram DF (a.m. metiram) у концентрацији 0,2 %.

Претражи

+
RSS
Instagram