Заштита кромпира

4 мај 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви кромпира намењени за јесењу производњу се налазе у фази развоја листова: од 5 до 7 листова на главној стабљици развијено (BBCH 15-17).
Визуелним прегледом усева регистровано је присуство јајних легала кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata) на до 5% биљака и имага кромпирове златице на до 40% биљака.
У току је полагање јаја прве генерације ове штеточине, а у наредном периоду се очекује пиљење ларви. Препоручује се редован преглед усева кромпира и хемијске мере заштите кад се уочи доминантно присуство млађих ларви, неким од регистрованих инсектицида:

-a.m. acetamiprid (Mospilan 20 SG ili Tonus ili Volley 20 SP) 0,2-0,25 кг/ха.

Такође, визуелним прегледом је регистровано и присуство лисних ваши (Aphididae) на до 90% биљака. Наведени инсектициди деловаће и на сузбијање ових штеточина.

Примена инсектицида се не препоручује у усевима кромпира који су намењени за производњу младог кромпира.

Претражи

+
RSS
Instagram