Заштита јечма

3 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви озимог  јечма   се налазе у фази од класања до почетка цветања (59-61 BBCH).

Најављене падавине  следеће недеље, створиће повољне услове за остварење инфекције класа од проузроковача фузариозе класа (Fusarium graminearum).

Овом патогену погодују високе температуре, честе падавине и висока релативна влажност ваздуха у фазама цветања стрних жита.

Хемијске мере заштите се препоручују превентивно, пре најављених падавина, на самом почетку цветања, када 5% класова избаци прашнике,  неким од регистрованих фунгицида:

·Antre plus (tebukonazol+tiofanat metal) 1,5 л/ха
·Delaro 325 SC (protiokonazol + trifloksistrobin) 0,7-1 л/ха
·Cello (tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 л/ха
·Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 л/ха 
·Prosaro 250 EC (protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 л/ха или
·Sekvenca plus (difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 л/ха или
·Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5л/ха или
·Zamir (tebukonazol+prohloraz) 0,75-1 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Визуелним прегледом усева регистровано је и присуство симптома различитих врста пегавости (мрежасте пегавости јечма, сочивасте пегавости листа јечма и рамулариозне пегавости јечма). Наведени препарати утицаће и на спречавање даљег ширења поменутих патогена и очување лисне масе.

Приликом визуелног прегледа усева јечма уочено је присуство лисних ваши (Aphididae). Уколико се региструје присуство лисних ваши на 20% до 30%  биљака до фазе заставичара препоручује се примена неког од инсектицида:

·Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) у количини 0,2 л/ха или
·Decis 2,5 EC, Polux (a.m.deltametrin) у количини 0,2-0,3 л/ха или
·Cythrin 250 EC (a.m.cipermetrin) у количини 0,12-0,24 л/ха или
·Grom (a.m.lambda-cihalotrin) у количини 0,2-0,3 л/ха.

Наведени инсектициди деловаће и на сузбијање житне пијавице (Lema melanpus) која се сузбија уколико се региструје од 0,5 до 1 ларве по биљци или 15 имага по метру квадратном.

Претражи

+
RSS
Instagram