Заштита сунцокрета

28 апр 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, сетва сунцокрета је у току или је завршена на 30% површина. Усеви сунцокрета који су посејани пре две недеље, налазе се у фази котиледона (BBCH 09).

Визуелним прегледом  пониклих усева сунцокрета, на појединим локалитетима су регистрована оштећења на котиледонима од стране пешчара (Opatrum sabulosum).

Пешчар је штеточина сунцокрета и осталих окопавина, који насељава оцедније и узвишеније терене. Има једну генерацију годишње, презими као одрасла јединка. Штете прави одрасла јединка, који може за један дан појести до 1,5 цмлиста сунцокрета. Најугроженије су биљке после ницања, у почетним фазама вегетације.

Произвођачима сунцокрета се препоручује преглед усева сунцокрета. Уколико се уочи 4-6 јединки/м2, по сувом и топлом времену, потребно је урадити третман инсектицидима на бази пиретроида:

·Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC или Crna mamba (а.м. циперметрин) 0,15 – 0,3 л/ха,

·Fastac 10 EC ili Fascord EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 л/ха,

·Karate zeon ili Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 л/ха или

·Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram