Заштита крушке

26 апр 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади крушака се налазе у фази прецветавања, до почетка формирања плода (BBCH 69 – 71).

Визуелним прегледом засада крушке, регистровано је присуство свих развојних стадијума обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri), са доминантним присуством ларви млађих ступњева развоја, Л1-Л3.

Уколико се утврди присуство крушкине буве, у  циљу сузбијања ларви, произвођачима се препоручује примена неког од  инсектицида на бази а.м. абамектин:

·Vertimec 018 EC, у концентрацији 0,05% + минерално уље 0,25% или

·Abastate, Vertigo 1,8 EC, у количини 0,75л/ха + минерално уље 3л/ха или

·Amon 010 EW, у концентрацији  0,2% + минерално уље 0,3% или

·Invert EW, Kraft EW, у концентрацији 0,1%+ минерално уље 0,3%

Осетљива фаза развоја крушке и нестабилно време са најавом падавина почетком следеће недеље, могу створити повољне услове за остварење инфекције проузроковачем чађаве краставости крушке (Venturia pirina)  и пегавости листа крушке (Mycosphaerella pyri).

Са циљем заштите од наведених патогена поизвођачима се препоручује примена фунгицида, пре најављених падавина:

·Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M  (a.m. mankozeb ) у количини 2,5 кг/ха.

Примена хемијских мера заштите против обичне крушкине буве препоручује се искључиво у засадима који се налазе у фази прецветавања и заметања плодова где више нису присутни полинатори.

Примена инсектицида у фазама цветања је законом забрањена!

Јаја и ларва обичне крушкине буве

Претражи

+
RSS
Instagram