Заштита јечма

21 апр 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви јечма се налазе у фенофази појаве листа заставичара (37-39 BBCH).

Визуелним прегледом усева јечма, регистровано је присуство симптома  мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophora teres), пепелнице жита (Erysiphae graminis), рамулариозне пегавости (Рамулариа цолло-цyгни), сочивасте пегавости (Рхyнцхоспориум сецалис) и рђе јечма (Puccinia hordei).  Проценат биљака са симптомима болести се креће од 4 до 90, с тим што се симптоми рамулариозне пегавости уочавају на горњим листовима.

Произвођачима озимог јечма се препоручује преглед усева на присуство симптома болести. Уколико се региструје 10% биљка са симптомима пегавости, препоручује се примена неког од регистрованих фунгицида:

-Elatus era (a.m. benzovindiflupir+protiokonazol) 0,5 -1 л/ха или
-Zantara (tebukonazol + biksafen) 1 – 1,25 л/ха или
-Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 л/ха или
-Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75 – 1 л/ха или
-Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9 – 1,2 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Такође је визуелним  прегледом регистровано  присуство крилатих и бескрилних јединки лисних ваши(Aphididae) на до 16% биљака.

Пољопривредним произвођачима се препоручује преглед усева јечма на присуство лисних ваши. Уколико се региртује присуство лисних ваши на од 20% до 30%  биљака до фазе заставичара (према ЕППО стандарду ПП 2/11 (1)) препоручује примена неког од регистрованих инсектицида:

-Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) у дози 0,2 л/ха или
-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) у дози 0,2-0,3 л/ха или Plures у дози 500-650 мл/ха.

Лисне ваши на јечну

Претражи

+
RSS
Instagram