Заштита пшенице

20 апр 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви озиме пшенице се у зависности од рока сетве и сортимента налазе у фази од другог до трећег коленца (BBCH 32-33).

Визуелним прегледом усева пшенице, на осетљивом сортименту и код усева где се каснило са првом фунгицидном заштитом, констатовано је ширење симптома жуте лисне рђе (Puccinia striiformis) ка горњим листовима.

Паразит проузроковач жуте лисне рђе презими у стадијуму уредомицелије. У пролеће се зараза шири уредоспорама. Оптимални услови за ширење инфекције су висока релативна влага и температуре 8-15°Ц. Само код топлог и сувог времена, са температурама преко 30°Ц се прекида ширење инфекције.

Свим произвођачима који су спровели мере заштите према препоруци РЦ Врбас од 13.3.2023. препоручује се поновни преглед усева и примена хемијских мера заштите уколико се установи присуство симптома рђе на преко 10% биљака неким од регистрованих препарата:

·Elatus era (a.m. benzovindiflupir+protiokonazol) 0,5 -1 л/ха или,
·Duett turbo (a.m revysol+krezoksim metil) 0,6-1 л/ха или,
·Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1 л/ха или,
·Priaxor (a.m.xemium+piraklostrobin) 0,75-1 л/ха или,
·Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 л/ха или,
·Amistar*Prime Pack (a.m.azoksistrobin+fenpropidin) 0,75 л/ха (Amistar)+0,45 l/ha(Prime) или,
·Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-0,8 л/ха или,
·Ascra xpro (a.m.biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 л/ха, или  неки др. регистровани фунгицид.

Претражи

+
RSS
Instagram