Заштита јабуке

12 апр 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, јабуке се налазе у фенофази почетка цветања: од фазе већина цветова са формираном цветном ложом, до фазе почетка цветања (BBCH 59-61).

Засади јабуке се налазе у веома осетљивој фази на инфекције проузроковачем чађаве пегавости листа и краставости плода (Venturia inaequalis). Падавине које су најављене у петак носе ризик од примарних инфекција.

У циљу заштите јабуке, пред најављене падавине, препоручује се примена комбинације фунгицида на бази активне материје дитианон, Делан 700 WГ, Сханон у концентрацији 0,07% или Galileo, Fiesta у количини 0,75-1 кг/ха уз додатак фунгицида на бази активне материје ciprodinil, Chorus 50 WG у концентрацији 0,05% или Ciprodex у количини 0,5 л/ха или Cormax у количини 0,2 кг/ха или Neon у количини 0,5-0,7 л/ха.

Код осетљивих сорти јабука на проузроковача пепелнице јабуке (Podosphaera leucotrichaпрепоручује се примена фунгицида на бази активне материје кресоксим – метил, Lunar или Stroby DF у концентрацији 0,02%.     

Претражи

+
RSS
Instagram