<strong>Заштита јабуке</strong>

7 апр 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, засади јабука се у зависности од сортимента и локалитета, налазе у фази црвених пупољака; цветне крунице издужене, цветна ложа је лагано отворена, чашични листови једва видљиви (BBCH 57), до већина цветова са формираним круничним латицама које формирају цветну ложу (BBCH 59).

Засади јабуке се налазе у веома осетљивој фази и сада је веома важно спровести мере са циљем заштите јабуке од проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плода, (Venturia inaequalis)

С обзиром да је инфективни потенцијал проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плода присутан у воћњацима у виду зрлих аскоспора, најављене падавине почетком следеће недеље, створиће висок ризик од остварења примарних инфекција овим патогеном.

У циљу заштите јабуке, препоручује се примена фунгицида на бази а.м. mankozeb: Mankogal 80, Manfil 80 WP, Mankosav 75 WG, Penncozeb WG, Candeza, Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Caiman, Prevent 80-WP, (a.m.mankozeb),у концентрацији 0,25%, у комбинацији са фунгицидима системичног деловања на бази а.м.пириметанил, Pyrus 400 SC, Pehar, у количини 1 л/ха.  

Код осетљивих сорти јабука на проузроковача пепелнице јабуке (Podosphaera leucotrichaпрепоручује се примена фунгицида на бази активне материје кресоксим – метил, Lunar или Stroby DF  или  Asena у концентрацији 0,02%.

Претражи

+
RSS
Instagram