Заштита коштичавог воћа

6 апр 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас засади вишње и шљиве се налазе у фази од почетка цветања до пуног цветања најмање 50% цветова отворено (BBCH 61-65).

За дане викенда се најављују нове падавине, које м огу створити повољне услове за остварење инфекције цветова вишње и шљиве проузроковачем сушења цветова, грана и гранчица коштичавог воћа (Monilia laxa). Коштичаво воће је у фазама цветања и уз присуство влаге осетљиво на инфекције од наведеног патогена.

У циљу заштите вишања и шљива од наведеног патогена, пре најављених падавина,  препоручује се примена неког од регистрованих фунгицида:

-Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon  (a.m. ciprodinil), у концентрацији 0,05%   или
-Cormax  (a.m. ciprodinil), у количини  0,2 кг/ха  или
-Lira, Riza, Akord, Folicur 250 EW (a.m. tebukonazol), у количини 0,75 л/ха  или
-Zenby  (a.m. izofetamid), у количини  0,8-0,9 л/ха  или
-Signum, Attica, Luminis (a.m. boskalid + piraklostrobin), у количини 0,56-0,75 кг/ха. 

Приликом примене пестицида обавезно се треба придржавати упутства за употребу и предузети све мере у циљу заштите опрашивача.

Третман треба спровести пре најављених падавина, по мирном времену, без ветра, водећи рачуна о примени фунгицида различитог механизма деловања у односу на претходни третман.

Примена инсектицида у фазама цветања воћа је забрањена!

Шљива у пуном цветању

Претражи

+
RSS
Instagram