Заштита крушке

30 мар 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, засади крушака се налазе у фенофази од видљиви цветни пупољци још увек затворени (BBCH 55) до фазе зелених пупољака: појединачни цветови се одвајају (још увек затворени) (BBCH 56).

Визуелним прегледом засада крушака, регистровано је присуство обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у следећим индексима напада:

-јаја обичне крушкине буве, у индексу напада 52,5,
-млађих ларви (Л1-Л3) у индексу напада 69,16,
-старијих ларви ( Л4-Л5 ) у индексу напада 3,33,
-одрасле јединке у индексу напада 2,5.

Произвођачима се препоручује преглед засада крушке и уколико се утврди присуство ларви спровођење третмана неким од инсектицида:

Abastate, Vertimec 018 EC, Invert EW, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) 0,15% уз додатак минералног уља (оквашивача) у концентрацији 0,5%.

Најављене падавине од суботе, могу створити повољне услове за  остварење инфекције од проузроковача чађаве краставости крушке (Venturia pirina). Пре најављених падавина препоручује се примена фунгицида на бази активне материје манкозеб (Mankogal 80, Dithane M 45) у концентрацији 0,25%.

Приликом примене пестицида треба се придржавати упутства за употребу и предузети све мере у циљу заштите опрашивача. Примена инсектицида у фази цветања је забрањена!

Претражи

+
RSS
Instagram