Заштита јабуке

29 мар 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас,  засади јабуке се у зависности од локалитета и сортимента, налазе у фази од први листови потпуно отворени до фазе бубрење цветних пупољака (BBCH 19-51) .

Од суботе се за подручје рада РЦ Врбас прогнозирају падавине које могу створити повољне услове за остварење инфекције патогеном проузроковачем чађаве пегавости лишћа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis).

С обзиром да јабуке улазе у осетљиве фазе цветања, пре падавина, препоручује се примена комбинације фунгицида:

a.m. mankozeb: Mankogal 80, Manfil 80 WP, Mankosav 75 WG, Penncozeb WG, Candeza, Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Caiman, Prevent 80-WP, (a.m.mankozeb), у концентрацији 0,25%

+

a.m.pirimetanil: Pyrus 400 SC, Pehar, у количини 1 л/ха.

У циљу спречавања инфекције од проузроковача пепелнице јабуке, (Podosphaera leucotricha), код осетљивог сортимента (Ајдаред, Јонаголд, Јонатан) и у засадима код којих су претходних година регистровани симптоми овог патогена, произвођачима се препоручује примена препарата:

Karathane Gold 350 EC (a.m meptildinokap), у количини 0,4-0,5 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram