Заштита шљиве

28 мар 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас засади шљиве се, у зависности од сортимента, налазе у фази од издвајају се појединачни цветови, до цветна ложа отворена: крунични листићи видљиви; појединачни цветови беле боје, још увек затворени, до фазе већина цветова са круницама које формирају бели балон (BBCH 56-59).

У фази цветања, коштичаво воће је осетљиво на инфекцију гљивом проузроковачем монилиозе или сушења цветова, грана и гранчица коштичавог воћа (Monilia laxa).

За подручје РЦ Врбас од петка се најављују падавине које могу створити повољне услове за инфекцију цветова наведеним патогеном. 

Са циљем заштите шљиве пољопривредним произвођачима се препоручује  спровођење превентивног фунгицидног третмана, пре најављених падавина, неким од регистрованих фунгицида:

-Ciprodex ( a.m. ciprodinil ) концентрацији 0,05%, или Chorus 50 WG у количини 0,3-    0,5  кг/ха или Diverto, у количини 0,5-0,75л/ха или Neon, у количини 0,5л/ха или

-Signum  ( a.m. boskalid+piraklostrobin) у количини 0,562-0,75 кг/ха или

-Pehar (a.m.pirimetanil ) у количини 2 л/ха.

Приликом примене пестицида обавезно се треба придржавати упутства за употребу и спровести све мере заштите опрашивача.

Примена инсектицида у фази цветања воћа је забрањена!

Претражи

+
RSS
Instagram