Заштита пшенице

13 мар 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви пшенице се налазе у фази од почетка развоја стабљике до формирања првог коленца (BBCH 30- 31).

Визуелним прегледом усева пшенице, на више локалитета, регистровани су симптоми следећих болести:

-Пепелница жита, (Erysiphe graminis), na 5 – 50% biljaka,
-Лисна рђа пшенице (Puccinia recondita) на до 10 – 60% биљака,
-Сива пегавост листа пшенице (Septoria tritici) на 3 – 64% биљака.

На прегледаним парцелама пшенице, регистровано је преко 10% биљака са симптомима наведених патогена, чиме је достигнут епидемијски праг штетности.

Тренутни временски услови отежавају улазак механизације у парцеле. Стабилизација времена, престанак падавина и пораст температуре се за подручје деловања РЦ Врбас, очекује после среде.
Чим временски услови дозволе, произвођачима се препоручује преглед усева пшенице, и примена регистрованих фунгицида у фази првог коленца:

·Amistar prime (a.m.azoksistrobin+fenpriopidin) у количини, Amistar 0,75 l/ha+Prime 0,4л/ха или
·Teatar plus (a.m.azoksistrobin + difenokonazol), у количини 0,6-1 л/ха или
·Delaro 325 SC (a.m.protiokonazol + trifloksistrobin), у количини 0,75-1 л/ха или
·Zantara (a.m.biksafen+tebukonazol) у количини 1-1,25 л/ха или
·Elatus era (a.m.protiokonazol+benzovindiflupir), у количини 0,5-1л /ха или
·Revycare (a.m.piraklostrobin+mefentriflukonazol), у количини 0,75-1,5л/ха или
·Priaxor EC (a.m.fluksapiroksad + piraklostrobin) у количини 0,75-1,5 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Симптоми сиве пегарости листа пшенице

Претражи

+
RSS
Instagram