Заштита уљане репице

9 мар 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви уљане репице се у зависности од рока сетве налазе у фенофази од 9 и више листова развијено, до почетка раста стабла (BBCH 19 – 30).

Визуелним прегледом усева уљане репице, региструје се присуство имага мале репичине пипе (Ceutorhynchus pallidactylus) и велике репичине пипе  (Ceutorhynchus napi) на нивоу прага штетности од 1 пипе на 5 биљака.

Бројност репичиних пипа се разликује у зависности од близине прошлогодишњих репичишта и до сада примењених хемијских мера заштите.

Прву препоруку за сузбијање репичиних пипа РЦ Врбас је дао 17.2. На усевима уљане репице региструје се поновно насељавање репичиних пипа и још увек постоји ризик од настанка штета.

Произвођачима се препоручује да изврше преглед усева уљане репице на присуство репичиних пипа. Уколико се утврди њихова бројност на нивоу прага штетности од 1 пипе на 5 биљака препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

-Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin), у количини 0,2-0,3 л/ха или
-Grom (a.m. lambda-cihalotrin), у количини 0,25 л/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram