Заштита јечма

9 мар 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас усеви јечма се у зависности од времена сетве и примењених агротехничких мера, налазе у фенофази од  почетка раста стабљике до појаве првог коленца (30-31 BBCH).

Визуелним прегледом усева јечма, регистровано је присуство симптома  мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis), сочивасте пегавости листа јечма (Rhynchosporium secalis), рђе јечма (Puccinia hordei). Проценат биљака са симптомима болести се креће од 6 % до 90% (види прилог од 7.3.).

На свим прегледаним парцелама, на више локалитета,  достигнут је праг штетности од 10% биљака са симптомима болести у фази првог коленца.

Произвођачима озимог јечма се препоручује преглед усева на присуство симптома болести. Уколико се региструје 10% биљка са симптомима болести чим временски услови то дозволе и када се омогући улазак механизације,  препоручује се примена неког од регистрованих фунгицида:

·Prosaro xpro (a.m. biksafen+protiokonazol) у количини 1л/ха или
·Amistar Prime Pack (a.m.azoksistrobin+fenpriopidin) у количини 0,75л/ха Amistar+0,4л/ха Prime или
·Revicare (a.m.revysol+piraklostrobin) у количини 0,75-1 л/ха или
·Duett turbo (a.m.revysol+kresoksi metil) у количини 0,6 -1 л/ха или
·Elatus era (a.m. protiokonazol+benzovindiflupir) у количини 0,5-1 л/ха или
·Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) у количини 0,7-1 л/ха или
·Delaro forte (protiokonazol+spiroksamin+trifloksistrobin) у количини 0,75 л/ха или
·Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) у количини 0,7-1 л/ха или
·Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) у количини 0,5-0,75 л/ха или
·Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) у количини 0,6-1 л/ха или
·Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) у количини 0,5 л/ха или
·Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen)  у количини 1-1,25 л/ха или
·Ascra xpro (a.m. biksafen+spiroksamin+protiokonazol) у количини 0,9-1,2 л/ха или
·Cayunis (a.m. biksafen+spiroksamin+trifloksistrobin) у количини 0,8-1 л/ха или

·Priaxor EC (a.m.fluksapiroksad+piraklostrobin) у количини 0,75-1,5 л/ха или неки други регистровани фунгицид.

Биљке јечма са симптомина мрежасте пегавости и пепелнице на листовима

Претражи

+
RSS
Instagram