Заштита расада и производња здравог садног материјала

7 мар 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас у току је производња расада поврћа, паприка и парадајза. Расад парадајза и паприка се налазе у различитим фазама развоја: од сетве, ницања, развоја листова па до развоја листова (BBCH 01-16 ).

У циљу контроле најзначајнијих штетних организама који проузрокују полегање расада( Phythium spp.), у производњи расада и добијања здравог садног материјала, препорука је да се предузму све могуће расположиве мере:

-Редовно проветравање заштићеног простора, да би се спречила кондензација у пластенику и стварање услова за појаву и ширење патогена.

-Одржавање температуре на оптималном нивоу.

-Допунско осветљавање.

-Заштита расада од најзначајнијег гљивичног обољења, проузроковача полегања расада    (Phytium spp.) применом регистрованих фунгицида, Balb, Proplant 722 SL, Rival (a.m. propamokarb-hidrohlorid), у концентрацији 0,15% (заливањем непосредно након сетве или садње и 10-14 дана након тога) или Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil Al) у количини 3,6мл+2л воде/м2.

-Уништавање биљака са симптомима полегања.

У контроли вирозних обољења, који су претходних сезона детектовани на нашем терену лабораторијским анализама,  као што су вирус бронзавости парадајза (Tomato spotted wilt virus – TSWV) и вирус мозаика краставца (Cucumber mozaic virus – CMV), препоручују се следеће превентивне мере заштите:

-Уништавање коровских биљака у пластенику и око пластеника јер су они извор заразе фитопатогеним вирусима.

-Постављање  мрежа на улазним отворима заштићеног простора у циљу спречавања уласка вектора вируса.

-Визуелни прегледи биљака на присуство вектора вируса; прегледом наилчија листа где се налазе лисне ваши или методом отресања на белу подлогу ради утврђивања присуства трипса.

-Постављање плавих и жутих лепљивих плоча за рану детекцију вектора вируса.

-У случају регистровања вектора вируса, лисних ваши и трипса препоручује се примена регистрованих инсектицида.

-Уништавање биљака са симптомима вируса.

Пре изношења расада на стално место препоручује се и каљење расада, тј. привикавање младих биљака на нове услове, сталним проветравањем и снижавањем температуре, уз третирање биљака раствором 0,5% калијум сулфата.

Расад паприке

Претражи

+
RSS
Instagram