Заштита уљане репице

17 феб 2023 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви уљане репице се налазе у фенофази  од 9 и више листова развијено до почетка раста стабла (BBCH 19 – 30).

Визуелним прегледом усева уљане репице, региструје се присуство имага мале репичине пипе (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi) на нивоу прага штетности (1 пипа на 5 биљака).

Произвођачима се препоручује преглед усева уљане репице на присуство наведених штеточина. Уколико је постигнут праг штетности, а у циљу спречавања полагања јаја, препоручује се спровођење хемијских мера заштите применом неког од регистрованих инсектицида:

· Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 л/ха или
· Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 л/ха.

Препорука је да се третман спроведе у најтоплијем делу дана. Наредних дана се очекује пораст дневних и ноћних температура, што ће утицати на интензивнију појаву и активност наведених штеточина.

Претражи

+
RSS
Instagram