Здравствено стање пшенице

23 дец 2022 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви пшенице се налазе у фази бокорења,  од 3 до 5 стабла развијено (BBCH 23-25).

Визуелним прегледом усева пшенице се, у поређењу са претходним прегледима, региструје повећање броја биљака са симптома болести.  Симптоми пепелнице стрних жита (Erysiphae graminis) уочени су на до 38 % биљака. Симптоми лисне рђе пшенице (Puccinia recondita), на једној од парцела на којима су вршени прегледи, уочени су на 45% биљака, док је на осталим прегледаним парцелама проценат биљака са симптомима наведеног патогена доста нижи. Симптоми сиве пегавости листа пшенице (Septoria tritici), регистровани су на једном локалитету и то на до 35% биљака.

Такође, током прегледа пшенице није уочено присуство цикада (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) регистровано на до 5% биљака.

Присуство пољских мишева (Apodemus sylvaticus) и пољских волухарица ( Microtus arvalis) регистровано је у нисРЦ Врбас наставља са праћењем здравственог стања озиме пшенице ниској бројности.

Активне рупе од пољских глодара

РЦ Врбас наставља са праћењем здравственог стања озиме пшенице.

Претражи

+
RSS
Instagram