Здравствено стање пшенице

7 дец 2022 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви пшенице се налазе у фази бокорења, 3 – 4 стабла развијено (BBCH 23-24).

Визуелним прегледом усева пшенице, у поређењу са претходним прегледом (23.11.2022.), уочено је повећање процента биљака са симптомима болести. Симптоми пепелнице жита (Erysiphae graminis), су уочени на 5-35 % биљака, симптоми лисне рђе пшенице (Puccinia recondita) на 5- 15% биљака, а симптоми сиве пегавости листа пшенице (Septoria tritici) на до 30% биљака. Интензитет заразе болестима се доста разликује и зависи од датума сетве, локалитета, сортимента и примењених агротехничких мера.

Током прегледа усева пшенице није уочено присуство цикада (Cicadelidae) и лисних ваши (Aphididae).

У усевима озиме пшенице, регистроване су појединачне активне рупе од пољског миша (Apodemus sylvaticus), који су почели насељавање на стрнинама, а колоније и улазни отвори пољске волухарице (Microtus arvalis) за сада нису регистровани.

РЦ Врбас наставља са праћењем здравственог стања усева озиме пшенице.

Претражи

+
RSS
Instagram