Присуство пољских мишева у усевима пшенице

7 дец 2022 Вести

На подручју РЦ Врбас, усеви пшенице се налазе у фази бокорења, 3 – 4 стабла развијено (BBCH 23-24). Визуелним прегледом усева пшенице, регистроване су рупе од пољских мишева (Apodemus sylvaticus), у врло ниској категорији бројности (категорија 1 – до 10 рупа/ха).

Пољски миш живи на стаништима отвореног типа и на теренима жбунасте вегетације. Активан је током целе године. Његове подземне јазбине имају 1-2 отвора и он не прави стазице између улазних рупа као пољска волухарица. Размножава се 5-6 пута годишње. За размножавање им погодују благе јесени и зиме и лако доступни извори хране. Исхрана пољских мишева се састоји од зрнасте хране као зелених и сочних делова биљака. Пољски мишеви припадају групи повремених економских штеточина. Највеће штете може нанети на пшеници приликом сетве, јер лако проналази зрна, која складишти у своје јазбине. Штете може направити и на другим усевима, као што су сунцокрет, кукуруз, уљана репица, јер се пење уз стабло. За одређивање бројности пољских мишева користи се скала са категоријама од 1-5, на основу броја активних рупа по хектару:

Активност рупа се утврђује затрпавањем постојећих рупа и њиховим праћењем. Уколико у следећем обиласку рупе поново буду откопане, убрајамо их у активне рупе.

Хемијске мере борбе треба примењивати на стрним житима и луцериштима уколико се утврди критична бројност; категорија ИИ – од 10 до 50 активних рупа по хектару.

Произвођачима се препоручује континуиран преглед усева пшенице на присуство активних рупа од пољских мишева. За сада се не препоручује хемијско сузбијање.

РЦ Врбас наставља са мониторингом стрних жита на присуство пољских глодара.

Претражи

+
RSS
Instagram