Јавни позив за подношење пријава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза

17 нов 2022 Вести

На основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-7974/2022 од 13.10.2022. године, Републичка дирекција за робне резерве ће извршити бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава.

Бесповратна испорука се односи на примарну пољопривредну производњу, регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава, а млечна крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива.

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:

(1) је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину;

(2) је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног газдинства;

(3) није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу;

(4) је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко.

Текст јавног позива можете погледати на линку:

Допуну текста јавног позива можете погледати на линку:

Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно Пољопривредној стручној служби која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID). Списак ПССС/ПСС са подручјима на којем обављају саветодaвне послове је одштампан уз овај Јавни позив и чини њихов саставни део (Прилог 1).

Узгајивач млечних крава са подручја које својим радом покрива Пољопривредна саветодавна и стручна служба ВРБАС, из општина Бечеј, Србобран, Кула и Врбас своју Пријаву може поднети на адресу:

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас

Мајора Милорада Рађеновића 55 21460 Врбас

„Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава“

Особа за контакт: Страхиња Мијановић моб. тел. 064/64 271 77

Претражи

+
RSS
Instagram