Заштита пшенице и јечма од лисних ваши и цикада

24 окт 2022 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, сетва озимих стрнина је још увек у току. Поникли усеви се у зависности од датума сетве налазе у фази од ницања до 3 листа развијена (BBCH 10-13).

Визуелним прегледом усева пшенице и јечма, на неколико локалитета, регистровано је присуство крилатих и бескрилних јединки лисних ваши (Aphididae) на до 15% биљака, док је присуство цикаде Psammotettix alienus уочено на до 9 % биљака. Такође, присуство ове цикаде уочено је и на тек посејаним усевима пшенице што повећава ризик од раних инфекција вирусима. Ваши и цикаде праве директне штете хранећи се соковима стрних жита, али су много значајније као вектори фитопатогених вируса.

Наредних дана се прогнозирају температуре од 20-25°Ц које ће погодовати интензивној појави и активности лисних ваши и цикада, те се може очекивати и повећање њихове бројности у усевима.

Пољопривредним произвођачима се препоручује преглед усева јечма и пшенице на присуство лисних ваши и цикада.

Према ЕППО стандарду ПП 2/11(1) у овим фазама развоја усева, праг штетности је 10% биљака насељено са једном или више ваши.

Уколико се визуелним прегледом региструје присуство лисних ваши и цикада на преко 10% биљака препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

• Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) у дози 0,2 л/ха или

• Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) у дози 0,2-0,3 л/ха или Plures у дози 500-650 мл/ха.

Претражи

+
RSS
Instagram