Заштита кукуруза шећерца

6 сеп 2022 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви кукуруза шећерца из пострног рока сетве се налазе у фази од цветања до развоја плода (BBCH 69-71).

Визуелним прегледом усева регистрована су положена јаја кукурузне (памукове) совице (Helicoverpa armigera) на до 35% биљака. Положена јаја су уочена на листовима, стаблу и зони око клипа.

Произвођачима се препоручује преглед усева и уколико се уоче положена јаја наведене штеточине спровођење хемијских мера заштите применом неког од регистрованих инсектицида:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (каренца 14 дана, МБТ 2) или

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (каренца 7 дана, МБТ 2) или

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha (каренца 14 дана, МБТ 2).

Приликом спровођења хемијских мера заштите треба водити рачуна о каренци и максималном броју третмана препарата у току једне вегетације (МБТ).

Претражи

+
RSS
Instagram