Здравствено стање кукуруза

18.08.2021.

На подручју РЦ Врбас, усеви меркантилног и семенског кукуруза се налазе у фази ране млечне зрелости до фазе ране воштане зрелости (BBCH 73-83).

Визуелним прегледом усева кукуруза, региструју се симптоми неких проузроковача плеснивости клипа и зрна кукуруза, као и болести надземних органа:
    –   Проузроковач ружичасте плеснивости клипа кукуруза – Fusarium spp.
    –   Проузроковач пеницилиозне плеснивости клипа кукуруза – Penicillium spp.
    –   Проузроковач мехурасте гари кукуруза – Ustilago maydis

Фактори који утичу на појаву проузроковача плеснивости клипа кукуруза су: гушћи склоп биљака, повећана примена азотних ђубрива која утиче на продужење вегетације, па самим тим и на већи садржај влаге приликом бербе, осетљивост хибрида, појава високих температура у време цветања кукуруза, као и појава оштећених клипова кукуруза од напада памукове совице (Helicoverpa armigera) и кукурузног пламенца (Ostrinas nubilalis). РЦ Врбас прати ове штеточине путем светлосних ловних клопки на 2 локалитета и дате су препоруке за сузбијање наведених штеточина.

Мехураста гар кукуруза се јавља сваке године, захвата све биљне делове кукуруза, посебно на клипу. Патоген може проузроковати заразу све док се биљка развија. Смењивање сушних са влажним периодима, погодују развоју болести, у осетљивој фенофази, 10-15 дана пред цветање. Механичка оштећења и оштећења од памукове совице и кукурузног пламенца доприносе повећању инфекције.

РЦ Врбас сваке године спроводи мониторинг различитих хибрида кукуруза са више локалитета на присуство наведених и још неких проузроковача плеснивости клипа кукуруза, као што су Aspergilus spp, Cladosporium spp. Ови проузроковачи плеснивости клипа имају способност синтезе микотоксина, који могу негативно утицати на здравље људи и животиња.

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram