Заштита кукуруза од кукурузног пламенца и памукове совице

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви семенског кукуруза и кукуруза шећерца се, у зависности од примењене агротехнике и рокова сетве, налазе у фенофази од развоја плода до сазревања плода (BBCH 71-83).

Визуелним прегледом биљака семенског кукуруза и кукуруза шећерца, регистрована су нова јајна легла кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis), и испиљене ларве памукове совице (Helicoverpa armigera) у односу на претходни преглед. Jајна легла у различитим фазама развоја су уочена на до 20% биљака.

Произвођачима семенског кукуруза и кукуруза шећерца се препоручује преглед усева биљака на присуство јајних легала. Уколико је од претходног третмана прошло више од 7 дана, препоручује се преглед биљака на присуство нових јајних легала. Уколико се уочи њихово присуство на 5% биљака, препорука је примена неког од наведених инсектицида:

    –  Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), 0,1-0,15 l/ha или

    –  Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin), у количини 0,2-0,25 l/ha или

    –  Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), у количини 0,25l/ha.

У усевима меркантилног кукруза праг штетности износи 10%.

Приликом избора инсектицида, треба узети у обзир максималан број третмана инсектицида током ове вегетације и каренцу.

У усевима где је у току берба забрањена је примена инсектицида!

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram