Заштита јабуке

На подручју деловања РЦ Врбас, ране сорте јабука се налазе на почетку бербе (BBCH 89), док се касније сорте јабука налазе у фази почетка зрења (BBCH 81).

Фенофаза ране сорте јабука, Гала, пред почетак бербе

У току је интензивно пиљење ларви треће генерације јабукиног смотавца, (Carpocapsa pomonela). У циљу заштите средњих и каснијих сорти јабука (које се неће брати у наредних 7 до 14 дана) и спречавања убушивања ларви у плодове, препоручује се примена неког од инсектицида:

    – Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), у количини 0,33-0,l/ha (каренца 7 дана) или

    – Affirm 095 SG, Affirm opti (a.m.emamektin benzoat), у концентрацији 0,25-0,3% (каренца 7 дана) или

    – Laser 240 SC (a.m.spinosad), у количини 400ml/ha,(каренца 7 дана).

У фазама сазревања плодова препоручује се заштита плодова од складишних патогена: проузроковача мрке трулежи плодова (Monilinia fructigena), горке трулежи плодова (Colletotrichum gleosporoides) и меке трулежи плодова (Penicillium spp.) и меке трулежи плодова применом неког од фунгицида:

    – Zato 50-WG (a.m.trifloksistrobin), у количини 150 g/ha (каренца 14 дана) или

    – Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin), у количини 0,8 kg/ha (каренца 7 дана) или

    – Geoxe 50 WG, Aserija, Flux (a.m.fludioksonil), у количини 0,4-0,45kg/ha (каренца 3 дана) или

    – Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil), у количини 0,08-1kg/ha (каренца 3 дана).

Приликом примене пестицида обавезно треба водити рачуна о каренци примењених препарата!

Претражи

+
RSS
Instagram