Заштита соје

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви соје се налазе у различитим фазама раста стабла до фазе први цветови отворени (BBCH 30-61).

Визуелним прегледом усева соје, на појединим парцелама, регистровано је присуство обичног паучинара (Tetranychus urticae). Симптоми оштећења су најизраженији на ободима парцела.

Гриње су присутне на наличју листова где се исхрањују сисајући биљне сокове. Услед јачег напада ове штеточине смањује се интензитет фотосинтезе, биљке заостају у порасту и формирају мање и ситније махуне.

Произвођачима се препоручује преглед усева на присуство гриња. На парцелама где су гриње присутне на увратинама могуће је спречити њихово даље ширење у унутрашњост усева применом неког од регистрованих акарицида:

– Vertimec 018 EC (abamektin) од 0,3-0,5 l/ha или
– Ortus 5 SC (fenpiroksimat) од 0,05-0,1%.

Због високих дневних температура, спровођење третмана се препоручује у вечерњим часовима.

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram