Заштита шећерне репе

На подручју деловања РЦ Врбас усеви шећерне репе се налазе у фенофази потпуно затварање редова: око 90% биљака затворило редове (BBCH 39).

Од последње декаде маја када су усеви шећерне репе почели да затварају редове, на подручју деловања РЦ Врбас регистрован је велики број повољних услова за остварење инфекције од стране гљиве проузроковача пегавости листа шећерне репе (Cercospora beticola).

Визуелним прегледом производних парцела под шећерном репом регистровано је присуство појединачних пега од поменутог патогена, на 11 % прегледаних биљака.

Тренутни ниво присуства симптома последица је неколико примарних инфекција, а проценат нападнутих биљака на парцелама разликује се у зависности од осетљивости сортимента као и учесталости гајења репе на истим парцелама. С обзиром на услове који су владали у производњи шећерне репе у протеклом периоду, у наредних неколико дана очекује се нагло повећање броја биљака са пегама.

Препорука произвођачима шећерне репе је да спроведу хемијске мере заштите применом фунгицида:
Превентивни фунгициди:
· mankozeb (Mankogal 80) 2 kg/ha (MBT 3) или
· bakar-hidroksid (Fungiran OH, Blauvit) 2kg/ha (MBT 4,2) или
· bakar-oksid (Nordox 75 WG) 1,25 kg/ha (MBT 3).
 
Системични фунгициди:
· аzoksistrobin+ciprokonazol (Amistar extra, Arcon extra) 0,6-0,75 l/ha (MBT 2) или
· azoksistrobin+difenokonazol (Amistar gold, Teatar plus) 1 l/ha (MBT 2) или
· azoksistrobin+epoksikonazol (Mercury) 1 l/ha (MBT 2) или
· fluopiram+protiokonazol (Propulse 250 SE) 1-1,2 l/ha (MBT 2) или
· piraklostrobin+epoksikonazol (Opera) 0,75-1 l/ha (MBT 2) или
· piraklostrobin+protiokonazol (Unify) 0,75-0,9 l/ha (MBT 2) или
· prohloraz+tebukonazol (Zamir) 1 l/ha (MBT 3) или
· tebukonazol+tiofanat-metil (Antre plus) 1,5 l/ha (MBT 2) или
· difenokonazol+tiofanat-metil (Sekvenca plus) 1,5 l/ha (MBT 2) или
· epoksikonazol+tiofanat-metil (Ceres, Combo ultra, Duett ultra, Excorta plus) 0,4-0,6 l/ha (MBT 2) или
· trifloksistrobin+ciprokonazol (Sphere, Cerox, Venere) 0,25-0,35 l/ha (MBT 2) или
· tiofanat-metil-+tebukonazol+ciflufenamid (Sanus) 1,5-2 l/ha.
 
У заштити репе од Cercospora beticola веома је важно водити рачуна о одлагању појаве резистентности што се постиже мењањем фунгицида са различитим механизмом деловања у наредним третманима. Такође, треба водити рачуна и о максималном броју дозвољених третмана у току једне вегетације (MBT).

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram