Заштита кукуруза

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви меркантилног, семенског и кукуруза шећерца се налазе у различитим фазама развоја листова (BBCH 15-19).

Визуелним прегледима усева кукуруза, регистрована су јајна легла кукурузног пламенца, (Ostrinia nubilalis) у различитим ембрионалним фазама развоја, од свеже положених јајних легала до јајних легала пред пиљење. Такође, регистровано је и присуство испиљених јајних легала.

Проценат биљака са положеним јајним леглима је различит, у зависности од рока сетве кукуруза, хибрида, локалитета и креће се од 1 до 6%.

У току је полагање јаја и почетак пиљења ларви прве генерације кукурузног пламенца.

Произвођачима меркантилног, семенског и кукуруза шећерца се препоручује обилазак усева и преглед на присуство јајних легала поменуте штеточине.

По постизању прагова штетности, а то су: 10% биљака са јајним леглима код меркантилног кукуруза и 5% биљака са јајним леглима код семенског и кукуруза шећерца, на почетку пиљења ларви, препоручује се примена хемијских мера заштите:

• Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) у количини 0,1 – 0,15 l/ha или
• Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) у количини 0,2 – 0,25 l/ha или
• Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) у количини 0,25 l/ha.

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram