Заштита краставца у пластеницима

На територији РЦ Врбас, усеви краставца у пластеничкој производњи се налазе у фази од цветања до фазе развоја плода (BBCH 67-75).

Визуелним прегледом усева регистровано је присуство трипса (Thysanoptera) у цвету на до 15% биљака. Осим што наносе директне штете услед сисања биљних сокова, трипси су и преносиоци фитопатогених вируса.

Препорука произвођачима је да прегледају усев методом отресања цветова и листова на белу подлогу и уколико се региструје присуство трипса примена хемијских мера заштите инсектицидом:
•    Laser 240 SC (a.m. spinosad) у количини 0,04%
•    (каренца 3 дана) или
•    Exirel (a.m.cijantraniliprol) у количини примене 0,75 l/ha (каренца 1 дан).

У пластеницима где је берба у току, препорука је да се најпре изврши берба а потом спроведу мере заштите.

Приликом употребе пестицида треба се строго придржавати упутства за употребу и придржавати каренце примењених препарата.

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram