Појава кромпирове златице

На подручју деловања РЦ Врбас усеви кромпира намењени за производњу јесењег кромпира се налазе у фази од 5 до 9 листова на главној стабљици развијено (BBCH 15-19).

Визуелним прегледом усева кромпира регистровано је присуство кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata).

Кромпирова златица је редовно присутна штеточина у свим реонима гајења кромпира. Штетни су имаго и ларва. При великој бројности и интензивној исхрани, целокупна лисна маса може нестати за релативно кратко време. У току је њен излазак са места презимљавања и допунска исхрана на листовима, а у наредним данима се очекује и почетак полагања јаја.

Хемијске мере заштите се за сада не препоручују.

Препорука пољопривредним произвођачима је да обилазе своје усеве, а РЦ Врбас наставља са даљим мониторингом ове штетне врсте и благовремено ће сигнализирати о времену третмана.

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram