Заштита јечма

На подручју деловања РЦ Врбас, усеви озимог јечма се налазе у фази почетак класања: врх цвета се појављује из рукавца до фазе почетак цветања: видљиве прве поленове кесице (BBCH 51-61).
Фаза развоја јечма

Најављене нестабилне временске прилике створиће повољне услове за инфекцију класа гљивом проузроковачем фузариозе класа (Fusarium graminearum).
С обзиром да се инфекција овим патогеном остварује преко прашника неопходно је пратити фазе развоја јечма.

Хемијске мере заштите се препоручују на самом почетку цветања, када 5% класова избаци прашнике, неким од регистрованих фунгицида:

    •   Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha
    •   Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-1,25l/h,
    •   Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1l/ha
    •   Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5l/ha        
    •   Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha
    •   Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha
    •   Zamir 400EW (a.m. prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha
    •   Mercury (a.m. azoksistrobin + epoksikonazol ) 1 l/ha.

Такође, визуелним прегледом усева регистровано је присуство симптома пепелнице жита и различитих врста пегавости (мрежасте пегавости листа јечма, сочивасте пегавости и симптома рамулариозну пегавост јечма). Наведени препарати утицаће на спречавање даљег ширења поменутих патогена и очување лисне масе.

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram