Заштита јабуке

На подручју деловања РЦ Врбас, засади јабука се у зависности од сортимента и локалитета налазе у различитим фазама цветања: од почетка цветања до фазе пуно цветање (BBCH 61-65).

Најављени вишедневни кишни период од почетка следеће недеље за подручје деловања РЦ Врбас, уз присутну осетљиву фенофазу јабуке, може створити повољне услове за остварење инфекцијецвета проузроковачем бектериозне пламењаче јабучастог воћа (Erwinia amylovora).

За заштиту јабука од проузроковача бактериозне пламењаче јабучастог воћа, пред најављене падавине се препоручује примена неког од препарата на бази бакар-хидроксида у нижим концентрацијама:
•    Funguran OH у концентрацији 0,05-0,06%.

Такође, најављене падавине могу довести до стварања повољних услова за остваривање примарне инфекције од стране проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis).
За заштиту јабука од проузроковача чађаве пегавости листа и краставости плодова јабуке, произвођачима се препоручује следећа комбинација фунгицида:
•    Zignal или Niveral или Kardinal или Gatro 500 SC (fluazinam) 0,6-0,75 l/ha
+
•    Sercadis plus (a.m.fluksapiroksad+difenokonazol) у количини 1,2 l/ha.

Наведена комбинација фунгицида деловаће и на проузроковача пепелнице јабуке (Podosphaera leucotricha) .

Приликом примене пестицида обавезно се треба придржавати упутства за употребу и предузети све мере у циљу заштите опрашивача.
Примена инсектицида у фази цветања је забрањена!

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram