Резистентност корова на хербициде

*Зашто некада изостане или је деловање хербицида на корове смањено

Разлога за смањену ефикасност или изостанак деловања хербицида може бити више, а најчешћи су:
1.    Уређај за примену хербицида неисправан (дизне неправилно раде, грана на неправилној висини, радни притисак неправилан, итд . . .)
2.    Временске прилике у моменту примене неодговарајуће (ветар, роса, превише ниске температуре, превише високе температуре, непосредно након примене хербицида примењених после ницања усева и корова пала киша, итд . . .)
3.    У моменту примене коров прерастао, превазишао најосетљивију фазу сузбијања.
4.    АЛИ, ПОТЕНЦИЈАЛНО РАЗЛОГ МОЖЕ БИТИ ДА ЈЕ КОРОВСКА ВРСТА ПОСТАЛА РЕЗИСТЕНТНА.

*Шта је то резистентност?

Резистентност корова на хербициде представља, једноставно речено, способност коровске врсте да преживи хербицидни третман и настави несметано  свој раст и развој, донесе семе и настави свој животни циклус.

*Како корови развијају резистентност на мојој њиви?

Корови се, као и сва друга жива бића, прилагођавају неповољним утицајима из спољне средине. Дугогодишњом применом хербицида истог механизма деловања на једној парцели, корови се константно уништавају на исти начин. Као последица овога, коров у својој грађи (структури) изврши промену, тако да хербициди примењивани годинама уназад више не испољавају пун ефекат, или не делују уопште. Што шири плодоред је један од начина успоравања појаве резистентности.

*Шта је то механизам деловања хербицида?

Сви хербициди се према свом саставу  и механизму деловања класификују у хемијске групе. Ове групе се обележавају словно (A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,O).
Сви хербициди из једне од ових хемијских група имају исти механизам деловања.
Механизам деловања је конкретан биохемијски процес, тј. интеракција између хербицида и само једног места деловања у коровској биљци.

У НЕРЕЗИСТЕНТНИМ биљкама, хербицид се веже за то место у биљци и блокира нормалан раст и развој коровске биљке, она се суши и умире.
У РЕЗИСТЕНТНИМ коровским биљкама је дошло до промене на том месту, хербицид не препознаје то место, не веже се и биљка коров нормално наставља раст и развој.
СЕМЕ ОВАКВЕ БИЉКЕ ДАЈЕ РЕЗИСТЕНТНЕ БИЉКЕ, ПА СЕ СПОРАДИЧНА ПОЈАВА РЕЗИСТЕНТНИХ БИЉАКА РАПИДНО ШИРИ.

*Како да знам који хербицид је у којој хемијској групи?

На етикетама  комерцијалних препарата (на боцама пестицида), због лакшег  распознавања  механизама деловања налазе се словне ознаке.

Пример на етикети: ако се у саставу препарата налази само једна активна материја из једне хемијске групе=један механизам деловања.

ГрупаBХербицид

Пример на етикети ако се у саставу препарата налазе 3 активне материје из 3 хемијске групе=три механизма деловања.

ГрупаK3 C1 F2Хербицид

*Како корови развију резистентност на мојој њиви ако поштујем плодоред?

Поштовање плодореда и увођење нових гајених врста у плодоред је само једна од мера којом се спречава или успорава појава резистентних коровских биљака. Ова мера даје ефекте, али само ако се и у различитим културама користе хербициди различитог механизма деловања.
Значи, грешка је ако имамо 4 биљне културе у плодореду, а у све 4 године користимо хербициде из исте хемијске групе. Гајене културе су различите, али је њива иста и корови су исти.

Шта могу да учиним?

1.    Поштујте плодоред.
2.    Ротирајте хербициде различитог механизма деловања, користите хербициде који у себи имају активне материје (два или три слова на етикети).
3.    Водите књигу поља (како бисте знали где и када сте шта применили).
4.    Сејте чисто, сертификовано семе. Несертификовано семе, са тавана, садржи у себи семена корова.
5.    Ако користите, у земљу уносите згорео стајњак. Незгорео стајњак је извор семена корова.
6.    Уништавајте заостале корове након хемијских третмана механичким мерама.

 

Ако сумњате на појаву резистентних коровских врста на вашој парцели консултујте саветодавне службе, јер сами не можете утврдити да ли је заиста резистентност у питању.

Саветодавна служба АПВ

Претражи

+
RSS
Instagram