Утицај касних пролећних мразева на измрзавање цветних пупољака кајсије

На подручју РЦ Врбас, засади кајсије су заступљени на око 200 ха површина. Последњи талас ниских температура на нашем терену је био у периоду од 7.04. до 9.04., када су се температуре кретале од – 2°C do – 4° C. Најнижа измерена температура је трајала више сати.
Последица деловања овог таласа пролећног мраза, довела је до измрзавања око 90% отворених цветова код сорти кајсија које раније дозревају, док су оштећења на каснијим сортама регистроване на до 80% цветних пупољака.

У нашим климатским условима, генеративни органи кајсије су најосетљивији на мраз у фенофази пред цветање, током цветања и у фенофази тек формираних плодића (BBCH 57 – 73). Пролећни мразеви су главни фактор нередовне родности кајсије на територији РЦ Врбас.
Затворени цветови кајсије измрзавају на температури – 3° C do – 4° C, отворени цветови измрзавају на – 2° C do – 3° C, а млади плодићи на – 1° C do – 2,5° C (због високог садржаја воде).

Препорука произвођачима кајсија који су претрпели штете од мраза је да наставе редовну заштиту засада против проузроковача болести, како би очували добру кондицију засада ради обезбеђивања доброг родног потенцијала за следећу годину.

ПИС Војводине, Регионални центар Врбас

Претражи

+
RSS
Instagram