Расипачи минералних ђубрива

Правилна примена агротехничких мера је у функцији профитабилне биљне производње., а посебно значајна мера је правилна употреба минералних ђубрива. Ђубрењем се могу значајно повећати или смањити приноси. Недостатак или вишак хранива подједнако негативно утиче на принос.
Расипачи минералних ђубрива имају задатак да храниво равномерно распореде, у задатој количини, по целој површини парцеле.
У зависности од типа радних органа, у употреби су расипачи са једним диском, са клатећом цеви и са два диска. Радни органи са клатећом цеви су мање поуздани у равномерној дистрибуцији ђубрива, па се избацују из употребе.

Норма ђубрења (количина потребног хранива по јединици површине) се подешава засуном на дну резервоара, а пре уређаја за дистрибуцију. Дакле, ђубриво мора слободно да клизи по зидовима резервоара, па они морају бити неоштећени и глатки. Такође, веома је важно да мрежаста заштита и мешач буду неоштећени и иправни.

Подешавање ширине захвата се врши нa лопатицама, које се налаза на диску.

Произвођач, уз упутство за употребу, даје и табелу за оријентационо подешавање, према гранулацији и специфичној тежини ђубрива.  Гранулација (величина и облик) се одређују упоређивањем са датим моделом, а специфична тежину би требала да се налази на декларацији ђубрива.

Због неравномерне дистрибуције ђубрива може доћи до озбиљних последица по усев:

Претражи

+
RSS
Instagram