Узорковање земљишта за ђубрење на бази N – min методе

У циљу рационалне употребе вештачких ђубрива, као и заштите животне околине произвођачима се саветује да у периоду око 10 дана пре планиране прихране озимих усева и у време предсетвеног ђубрења јарих усева приступе узорковању земљишта.

Узорковањем производне парцеле прави се просечан узорак. Просечан узорак сачињавају појединачни узорци који се мешају и што је већи број појединачних узорака, просечан узорак ће боље представљати парцелу. Садржај хранива у земљишту је неуједначен па је узорковање и прављење просечног узорка од изузетне важности за добијање најприближнијих лабораторијских резултата стварним вредностима.
Један просечна узорак прави се на производним парцелама површине до 10 ха. Такође је важно да се обрати пажња да ли је на парцели био исти предусев, да ли је примењено исто ђубрење и обрада,  да ли постоје разлике у надморској висини, различити усеви – једном речју да ли је хомогена. Уколико је парцела већа од 10 ха и/или није хомогена дели се на два или више делова са којих се понаособ праве просечни узорци.
Приликом узорковања избегавати увале, места где су стајале гомиле стајњака или вештачког ђубрива, близину путева, објеката и сл. Постоји више начина како ће се узоркивач кретати по парцели, али је неопходно парцелу прећи равномерно како би се узели појединачни узорци са целе површине.

Дубина узорковања

Дубина узорковања зависи од усева:

  • За повртарске културе дубине узорковања су 0-30 cm, 30-60 cm
  • За озиме усеве и соју дубине узорковања су 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm
  • За кукуруз, шећерну репу и сунцокрет дубине узорковања су 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm

Начин узорковања

С обзиром на временске услове као и дубине узорковања најлакши начин је употреба сонде.

Прво се сондом узима слој 0-30 цм и земља се истреса у кофу која је обележена на исти начин као и дубина која се узоркује. Из исте рупе се узимају и наредни слојеви и сваки истреса у одговарајућу кофу. Важно је да се слојеви међусобно не мешају. Сваки наредни појединачни узорци се остављају у кофе за одговарајуће слојеве. По завршетку узорковања, земљу у свакој кофи појединачно добро измешати и од измешане земље узети око 1 kg  и паковати у кесе са припадајућим подацима. С обзиром на влагу у земљишту препоручује се паковање у две кесе, а између кеса етикета са подацима како не би дошло до цепања или брисања уписаних података. Кесе добро затворити.

Неопходни подаци

Сваки узорак мора да садржи следеће податке:
Име и презиме, катастарски број парцеле/ознаку парцеле, број узорка и ознаку дубине.
На Пријави за испитивање потребно је унети име и презиме, адресу, телефон, БПГ, катастарски број парцеле, намена парцеле, предусев, култура за коју је потребна препорука за ђубрење (код пшенице се наводи и сорта). Пријаву за испитивање земљишта можете преузети ОВДЕ

Поступање са узорцима

Узорке одмах доставити у лабораторију. Ако то није могуће, држати их на хладном не дуже од три дана пре достављања на анализу.

Резултати испитивања са препоруком за ђубрење се добијају у року од три радна дана од дана достављања узорка.

24.01.2021. дипл. инж. хемије Наташа Дунђерски

Претражи

+
RSS
Instagram