Контакт

21460 Врбас, Мајора Милорада Рађеновића 55

Флајери, брошуре

У прилогу погледајте флајере, брошуре

Вести

На линку можете погледати све вести ПССС-а

ПССС Врбас

Поштовани ово је званична вибер заједница Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде где ћемо свима слати важне информације у вези рада Министарства (позиви, субвенције, подстицаји и др. активности).

Упутство за придруживање Вибег групи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије можете преузети …ОВДЕ.

Издавање eID параметара активација ConsentID апликације

Сви пољопривредни произвођачи са територија општина Врбас, Србобран, Бечеј и Кула могу се јавити саветодавцима Пољопривредне саветодавне и стручне службе ВРБАС за издавање eID параметара и активацију ConsentID апликације, као првог корака при коришћењу еАграра.

Добродошли !

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас је 1959. године основана као ратарско-воћарска станица са циљем унапређења пољопривредне производње на територијама општина Бечеј, Србобран, Кула и Врбас.

Кроз време назив службе се мењао, а од 2009. године послује као Пољопривредна стручна служба Врбас.

Подручје које својим радом покрива ПССС Врбас има изузетно повољне услове за савремену пољопривредну производњу (клима, пољопривредно земљиште, водотокови, развијена прерађивачка индустрија). На подручју општина Бечеј, Србобран, Кула и Врбас се налазе неке од највећих компанија у прехрамбеној индустрији, па је и сама пољопривредна производња великим делом наслоњена на њих.

 

Подручје рада ПССС Врбас располаже земљишним потенцијалом од око 143.220 хектара пољопривредног земљишта, што чини 87,97% укупне територије овог подручја. У оквиру пољопривредног земљишта обрадиве површине износе 137.259 хектара, највећим делом најквалитетније земље. Најзаступљенија је ратарска производња, али се последњих година значајан број пољопривредних произвођача одлучује за воћарску и повртарску производњу. Поред тога, на овом подручју је врло развијена и разнолика сточарска производња – говедарство, свињарство, овчарство, козарство и живинарство.